Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Prediktory rozvoje těžké anémie navozené chemoterapií


Identifikace pacientů s vysokým rizikem anémie navozené CHT.

více ...

E-seminář

21. 11. 2021

APL – patogeneze a léčba v roce 2021


Patogeneze APL a vybrané průvodní klinické komplikace. Strategie léčby APL. Koagulopatie: DIC a PIC při infekci SARS Cov-2

více ...

ARCHIV

Zpravodaj

červen 2024 (číslo 14)


Tento zpravodaj přináší informace o využití, účinnosti a bezpečnosti Lipegfilgrastimu v denní klinické praxi.

stáhnout PDF

Zpravodaj

únor 2024 (číslo 13)


Tento zpravodaj přináší porovnání dlouhodobě působících a standardních růstových faktorů v primární profylaxi časných infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem.

stáhnout PDF

Zpravodaj

prosinec 2022 (číslo 12)


V tomto svátečním čase Vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co bylo publikováno na www.podpurnalecbavonkologii.cz v průběhu roku 2022.

stáhnout PDF
Zpravodaj foto

Zpravodaj

září 2022 (číslo 8)


Tento zpravodaj věnujeme rozšíření indikace přípravku Lonquex 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce i pro děti od 2 let.

stáhnout PDF

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.