Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Odhlášení zpravodaje a vymazání registračních údajů z databáze

  Podpurná léčba v onkologii kontakt

  Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
  Business park Futurama
  Sokolovská 651/136A
  180 00 Praha 8

  Hlášení nežádoucích účinků Česká republika

  recepce/záznamník: +420 251 007 111
  e-mail: Safety.Czech@teva.cz

  Hlásenie nežiaducich účinkov Slovenská republika

  tel.: +421 2 57 26 79 11
  fax: +421 2 57 26 79 19
  e-mail: safety.sk@teva.sk

   

  Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

  Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


  Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

  Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.