Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Kontakt

  Chci se přihlásit k odběru novinek, odborných a marketingových informací a pozvánek na další akce včetně elektronických obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.*

  Odesláním registračního formuláře a zaškrtnutím příslušných políček potvrzujete, že jste se seznámil/a se „Zásadami ochrany osobních údajů“ a udělujete společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 3185/1c, PSC 150 00, IČO: 256 29 646, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 56235 (dále jen „Teva“) souhlas ke zpracování osobních údajů v uvedeném rozsahu za účelem výše uvedeným na dobu až do odvolání s tím, že tyto údaje mohou být zpřístupneny subjektu poskytujícímu IT aplikaci s názvem Veeva, pomocí které společnost Teva osobní údaje zpracovává.*

  Podpurná léčba v onkologii kontakt

  Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
  Business park Futurama
  Sokolovská 651/136A
  180 00 Praha 8

  Hlášení nežádoucích účinků Česká republika

  recepce/záznamník: +420 251 007 111
  e-mail: Safety.Czech@teva.cz

  Hlásenie nežiaducich účinkov Slovenská republika

  tel.: +421 2 57 26 79 11
  fax: +421 2 57 26 79 19
  e-mail: safety.sk@teva.sk

   

  Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

  Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


  Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

  Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.