APL (akutní promyelocytární leukemie) – komplikace v diagnostice a léčbě

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

E-seminář

APL (akutní promyelocytární leukemie) – komplikace v diagnostice a léčbě

Závery & Liečba DS (diferenčiačného syndrómu):

  • DXM 10mg i.v. 2x/deň ihneď pri prvom klinickom podozrení na DS
  • keď syndróm odoznie, DXM vysadiť
  • Kortikoidy, hlavne dexametazón, znižujú expresiu adhezivnych molekúl, tlumí aktivaci endotelu a jeho priestupnosť a znižujú zápalovú reaktivitu
  • dočasné vysadenie ATO/ ATRA je indikované v prípadoch:
   • závažného APL DS
   • Významná orgánová dysfunkcia
   • Preklad na JIS
   • Bez rýchlej odpovede na kortikoid

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Trisenox, INN-arsenic trioxide (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.