Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

E-seminář

6. 4. 2022

Růstové faktory v onkologii a onkohematologii – realita v roce 2022


Doporučení a reálná praxe podávání růstových faktorů v onkologii a onkohematologii. Kdy a proč podávat RF. Profil pacienta z klinické praxe.

více ...

E-seminář

24. 2. 2022

Léčba anémie u onkologických pacientů


Anémie u onkologických pacientů: odborné postupy a klinická praxe, jako to vidíme? Více se dozvíte v diskusích na uvedené téma.

více ...

E-seminář

9. 2. 2022

APL (akutní promyelocytární leukemie) – komplikace v diagnostice a léčbě


Diferenciační syndrom při léčbě APL. Rychlá morfologická diagnostika. Kazuistiky.

více ...

E-seminář

21. 11. 2021

APL – patogeneze a léčba v roce 2021


Patogeneze APL a vybrané průvodní klinické komplikace. Strategie léčby APL. Koagulopatie: DIC a PIC při infekci SARS Cov-2

více ...

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.