APL – patogeneze a léčba v roce 2021

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

E-seminář

APL – patogeneze a léčba v roce 2021

ZÁVERY k prístupu a diagnostike APL:

  • APL je zriedkavý typ velmi raritnej leukémie s miernym nárastom
  • WHO definícia-zmena / PMR-RARA / podtyp M3
  • Klúčová je genetika
  • Diagnostika & prognóza
  • Odporúčania APL
  • Klinické štúdie a výstupy / závery

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Trisenox, INN-arsenic trioxide (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.