Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Nezařazené

Anémie


Anémie (chudokrevnost) je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví.

více ...
Anémie

Nezařazené

Febrilní neutropenie


Pacienti mají riziko bakteriálních a mykotických infekcí kvůli potlačené produkci neutrofilů. U neutropenických pacientů by měla být co nejdříve zahájena léčba.

více ...
Febrilní neutropenie

Nezařazené

Bolest


U nemocných se zhoubnými nádory je bolest častým průvodním symptomem a u pokročilého onemocnění bývá pravidlem. Incidence, charakter a intenzita bolesti závisí na typu nádoru.

více ...
Bolest

Nezařazené

Nevolnost(i) při chemoterapii


Zvracení je obranný reflex organismu, který umožňuje vypudit nežádoucí obsah ze žaludku, a z horní časti tenkého střeva, přetrvávajících kontrakcí břišního a bráničního svalstva.

více ...
Nevolnosti při chemoterapii

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.