Léčba anémie u onkologických pacientů

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

E-seminář

Léčba anémie u onkologických pacientů

Symptomatická anémie

Symptomatická anémie při chemoterapii a jak ji řešit – podpůrná léčba při onkologických onemocněních: Kteří pacienti by měli dostávat terapii ESA?

Využití erytropoetinu

Využití erytropoetinu jako podpůrné léčby u onkologických pacientů se solidními nádory – reálná klinická praxe: Jaké je cílové rozmezí Hb pro léčbu pomocí ESA?

Léčba symptomatické anémie

Léčba symptomatické anémie pacientů s maligním onemocněním nemyeloidního typu, kteří podstupují chemoterapii s přihlédnutím k regionálním specifikům: Nezapomínejme na léčbu anémie jako podpůrnou léčbu k primární onkologické léčbě.

Erytropoetin u onkologických pacientů

Erytropoetin u onkologických pacientů / Řešení anémie v klinické praxi vs. aktuální doporučené postupy: Kdy by měla být zvážena léčba ESA?

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Eporatio, INN-epoetin theta (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.