Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

NCCN guidelines

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) doporučuje zhodnotit riziko chemo terapií indukované FN ještě před prvním cyklem chemoterapie. Hodnocení rizika zahrnuje typ onemocnění, chemoterapeutický režim, faktory rizikovosti pacienta a léčebný záměr. Profylaktické použití CSF se doporučuje u pacientů s vysokým rizikem (≥20%) FN. U pacientů se středním rizikem (10% až 20%) FN je dle NCCN doporučeno individuální zvážení použití CSF na základě pravděpodobnosti rozvoje FN, potenciálních následků neutropenické epizody a implikací snížení dávky chemoterapie. Použití CSF se nedoporučuje u pacientů s nízkým rizikem (<10%) FN.

Směrnice NCCN1:

Profylaktické použití CSF pro FN*

Zhodnocení před druhým a následujícími cykly chemoterapie

Reference:

  1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Myeloid growth factors. Version 2.2013.

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.